Purposeful
Employee
LISTENING

Empatix ontwikkelt employee surveys op maat. Surveys die niet van de plank komen maar aansluiten op de cultuur van een organisatie en de belevingswereld van haar medewerkers. 

 
De Filosofie

De gedachte achter de surveys op maat is simpel: goed luisteren en inzicht vereisen afstemming en empathie.

INLEVEN

medewerkers

RELEVANTE

survey vragen

SIGNAAL

dat je luistert

BEREIDHEID

delen informatie

FUNDAMENT

HR strategie

De Focus

Maatwerk betekent niet dat we alles aanpakken en alle verzoeken accepteren. Wij geloven in de kracht van expertise en focus.   

Onze surveys richten zich volledig op engagement én stress. Alle vragen staan in het teken van het meten, monitoren en verklaren daarvan. Er is geen ruis.  

Mijn werk geeft

mij voldoening

Volledig mee oneens

Noch eens noch oneens

Volledig mee eens

Hoe vaak voelde je je gestressed in de afgelopen maand?

Nooit

Soms

Continu

Zelden

Vaak

Het Maatwerk

Voor software developers....

Heb je voldoende tijd en ruimte om geconcentreerd te werken?

Voor een bedrijf dat net is  gefuseerd....

Hoe is de relatie met je nieuwe collega's?

Hoe zien de customized surveys er precies uit? Voor het verklaren van stress en engagement bestaan enkele usual suspects. Zo is autonomie een usual suspect voor engagement. Role clarity voor stress. Die vormen de basis van de surveys.

Maar om echt te begrijpen wat stress en engagement onder je medewerkers veroorzaakt moet je verder gaan, differentiëren. Wij ontwikkelen survey items die zorgen voor die differentiatie en diepte.  

De Inzichten

Maatwerk houdt bij ons niet op bij de ontwikkeling van vragen. Met statistische analyses halen we ook de belangrijkste drivers voor engagement én stress naar boven.    

Het intuïtieve dashboard biedt toegang tot allerlei gemiddelden, plots, grafieken en dwarsdoorsnedes.   

Maar het zorgt vooral voor inzicht in de essentie: scores op engagement, stress en de belangrijkste drivers daarvan.  

Help

Report

Dashboard

Survey

Home

EMPATIX

Werkstress*

Engagement

+

7,5

↑0,4

* Een hogere score impliceert dat werkstress lager is en de situatie beter

Driver #1

Bureaucratie

6,9

Driver #2

Rol conflict

7,1 

8,1

↓0,1

+

 Deze score wordt gemeten op basis van survey vragen over voldoening, motivatie, en bevlogenheid

Driver #1

Autonomie

7,6 

Driver #2

Erkenning

8,3 

Monitoren

De surveys zetten wij eens per kwartaal uit waardoor je als klant continu vinger aan de pols kunt houden. 

Op basis van inzichten uit analyses helpen wij klanten vervolgens slimme, efficiënte en betaalbare oplossingen te vinden.

Tenslotte testen wij de impact van die oplossingen. 

Enkele organisaties waar wij voor werken
 
Contact

Emmastraat 22

1075 HV Amsterdam 

Tel: 0622 679 078

info@empatix.nl