Engagement & Stress

Empatix ontwikkelt surveys die zich concentreren op engagement én stress. Waarom? In de afgelopen jaren is binnen HR de nadruk komen te liggen op positieve psychologie, op employee happiness en engagement. 

Wij maken ook veel gebruik van inzichten uit de positieve psychologie. Maar wanneer we medewerkers willen helpen om stress en burnouts te beperken, en vitaliteit te verhogen moeten we ons daar ook expliciet op richten in surveys. 

 
 
Data Verzameling

Wij verzorgen maatwerk bij de ontwikkeling van vragen en bij het uitzetten van surveys.  

  • Wij volgen de response rate

  • Wij voorkomen survey moeheid

  • Wij checken continu de representativiteit van survey data  

 
People Analytics

Surveys kunnen veel data opleveren. Maar goede statistische analyses zijn nodig om die data tot leven te brengen, om te zorgen dat een survey rapport meer wordt dan een plat document. 

Met verantwoorde analyses en gebruik van AI helpen wij klanten om data punten te koppelen, om te zien wat bijvoorbeeld de relatie is tussen erkenning en stress of de relatie tussen tevredenheid over leidinggevenden en verloop.   

 
Wetenschap

Empatix maakt gebruik van wetenschappelijke inzichten voor alle onderdelen van de service die zij levert.

  • Organisatie psychologie en sociologie zetten wij in bij het ontwikkelen van relevante survey vragen.

  • Cognitieve en sociale psychologie gebruiken wij om survey response te verhogen en voor het identificeren van slimme oplossingen om gedragsverandering te realiseren. 

 
Privacy

Privacy is een groot goed voor ons. Dat uit zich onder meer in het volgende.  

  • Verzameling, opslag en verwerking van data zijn in lijn met AVG regelgeving.

  • Partijen die betrokken zijn bij de opslag en het management van data zijn ISO gecertificeerd (norm 27001).

  • De servers waarop data wordt opgeslagen zijn in Nederland geplaatst; Nederlandse en Europese regelgeving zijn van toepassing.

  • Email verkeer is versleuteld om uitlezen door derden te voorkomen. 

Contact

Emmastraat 22

1075 HV Amsterdam 

Tel: 0622 679 078

info@empatix.nl