BUSINESS VRAGEN

Business vragen kunnen betrekking hebben op diverse zaken: performance, verloop, verzuim, onboarding, ontwikkeling, veranderbereidheid, betrokkenheid, etc.

 

hypothesen

Surveys zijn gebaseerd op modellen waarin hypothesen of veronderstellingen over oorzaken centraal staan. Met andere woorden, gerichte data verzameling.

 

STATISTIEK

Met statistische analyses, en koppelen van data, worden hypothesen systematisch getoetst. Daarbij is telkens oog voor de causaliteitsvraag, oftewel de vraag over oorzaak en gevolg. 

 

ACTIONABLE INSIGHTS

Inzichten uit de analyses laten zien welke veronderstellingen meer of minder relevant zijn. Op basis daarvan ontstaan actionable insights

 
Contact

Emmastraat 22

1075 HV Amsterdam 

Tel: 0622 679 078

info@empatix.nl